Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie "DOM"

"Pomagamy sobie, pomagając innym"

Powiatowe Stowarzyszenie "DOM" powstało w 2004 roku z oddolnej inicjatywy bezdomnych zmobilizowanych do działania przez także bezdomnego Mariana Wierzbickiego. Inicjatywę tą od początku wspierała Maria Chwiałkowska-Grygiel z gronem sympatyków. Obecnie Stowarzyszenie "DOM" prowadzi Ośrodek "Pomocna Przystań", na który składają się dwa schroniska dla bezdomnych i punkt charytatywny. Stowarzyszenie prowadzi także warsztat remontowo-usługowy i warsztat artystyczno-rzemieślniczy oraz dysponuje mieszkaniem rotacyjnym dla osób wychodzacych z bezdomności.
Ośrodek dysponuje w obu schroniskach 55 stałymi miejscami noclegowymi z całodobową opieką (zimą 65 miejsc).
W schroniskach realizowany jest od 2005 r. program terapii antyalkoholowej współfinansowany przez Urząd Miasta Gniezna.
Stowarzyszenie DOM jest organizatorem szeregu imprez i festynów dla dzieci, mieszkańców Gniezna i osób niepełnosprawnych, które odbywają się na urządzonym przez bezdomnych terenie rekreacyjnym wokół jednego ze schronisk, gdzie znajduje się także nasz Rodzinny Ogród Zabaw "Marianówka".
       
       KONTAKT:


   Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym
   i Integracji Społecznej w Gnieźnie "DOM"


   ul. Pocztowa 6
   62-200 Gniezno

   tel. +48 61 6334338

   mail: marianwierzbicki@o2.pl    (Marian Wierzbicki)
            chwagry@gmail.com        (Maria Chwiałkowska-Grygiel)

                       WWW:   http://pomocnaprzystan.pl

Mamy nowy samochód !!!

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom i firmom, które nas wsparły. Dzięki ich szczodrości i pomocy, mogliśmy kupić samochód osobowo-dostawczy, 5-letni Citroen Berlingo - multispace. Zastąpi on spalony wiosną, poprzedni samochód dostawczy.  Dzięki wsparciu mogliśmy także kupić prosty garaż, który w ostatnich dniach został postawiony na terenie ośrodka.

Jeszcze raz bardzo wszystkim, którzy nam pomogli DZIĘKUJEMY !!!

16.07.2021


Powiatowe Stowarzyszenie DOM jest wykonawcą "Programu terapi i reintegracji społecznej osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu" współfinansowanego przez Urząd Miasta Gniezna
______________________________________________________________________________________

Powiatowe Stowarzyszenie DOM uczestniczy w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w programie: 

 
     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
Więcej - patrz FACEBOOK

AKTUALNOŚCI 


28 czerwca 2019 - Walne Zebranie Członków - sprawozdawczo-wyborcze -
wybrano zarząd i organy Stowarzyszenia na nową kadencję, składy organów nie uległy zmianom
1 marca 2019 - zmiana sposobu finansowania pobytu bezdomnych w ośrodku. Finansowanie w ramach zadania publicznego Urzędu Miasta Gniezna "Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania - prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych"
31 stycznia 2019 - decyzja KRS -
Stowarzyszenie DOM organizacją pożytku publicznego
10 stycznia 2019 - coroczne opłatkowo-noworoczno z Prymasem Polski
20 grudnia 2018 - spotkanie świąteczne "Razem przy choince", impreza dla dzieci ze świetlic środowiskowych, z rodzin biednych, z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem Caritas
6 grudnie 2018 - coroczna akcja mikołajkowa - paczki dla dzieci z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem Caritas (dofinansowanie UM Gniezna)
17 listopada 2018 -
festyn "Razem przy ognisku" na Kawiarach, spotkanie byłych i obecnych mieszkańców ośrodka oraz z osób usamodzielnionych przez ośrodek
18 stycznia 2018 - coroczne spotkanie noworoczne z Prymasem Polski, występ grupy teatralnej ośrodka "Antrakt" z przedstawieniem "Mój Chrystus połamany"
17 lutego 2017 -
nagroda Kapituły Orła Bialego Starostwa Gnieźnieńskiego dla sekretarz Stowarzyszenia DOM Marii Chwiałkowskiej-Grygiel
31 stycznia 2017 -
rozliczenie dotacji MRPiPS. Koniec remontu i modernizacji schronisk
10 stycznia 2017 - 
spotkanie opłatkowo-noworoczne z Prymasem Polski Wojciechem Polakiem


Copyright KGr